EVB: conclusie Paddewei is groen

EVB conclusie:  Paddewei is groen!
De eerste woning in de Paddewei werd in 1968 opgeleverd. De wijk viert volgend jaar haar 50-jarig jubileum! EVB was afgelopen zaterdag aanwezig in ‘de groenste wijk van Barendrecht’, gekenmerkt door grote bomen en brede singels.

De EVB bus stond geparkeerd tussen sportschool van Hoorn en kinderopvang de Wiedewei, markante punten in Paddewei. In het geel geklede EVB’ers gingen langs de deuren in het gebied tussen de Talmaweg, 2e Barendrechtse weg, het Jaagpad en de Schaatsbaan.
EVB wijkbezoek Paddewei

Aandacht werd gevraagd voor de buitenruimte. Bewoners zijn daarop gesteld en enkelen ergeren zich aan achterblijvend onderhoud in de wijk Paddewei. Een taak van de gemeente, maar zeker óók van buurtgenoten, waarvan de tuinen er geregeld verwaarloosd bij liggen. Verder wordt er ondanks diverse verkeersmaatregelen regelmatig (te) hard gereden in de wijk. Door auto’s én door scooters die over voetpaadjes schieten. Ook werd EVB geattendeerd op door medebewoners toegeëigende stukken gemeentegrond.

Desondanks zijn de meeste bewoners tevreden tot zeer tevreden over hun wijk.

Echt voor Barendrecht

Riederhoek: Meest tevreden wijk in Barendrecht?

EVB in Riederhoek

“Ik dacht even: bezorgt Jumbo hier tegenwoordig aan huis?”. Een bewoner van de Riederhof verwees naar de opvallende gele bus, zaterdagmorgen geparkeerd langs de Riedervoorling. Voor melk, brood en suiker kan men hier echter niet terecht. De voormalig SRV-wagen is omgebouwd tot EVB bus, waar inwoners vooral voor een politieke boodschap terecht kunnen.

EVB kwam de boodschappen overigens niet brengen, maar ophalen: huis aan huis werd door een team van ca. 20 mensen gevraagd hoe zij over Riederhoek en over Barendrecht denken. Dat leidde tot een aantal aandachtspunten. Zo kan de verkeersveiligheid in de wijk beter: er wordt soms (te) hard gereden en aandacht wordt gevraagd voor veiligere (fiets)oversteek plaatsen op de nabijgelegen rondweg. Onderhoud en schoonhouden (zwerfvuil) openbaar groen en de (verzakte) bestrating zijn ook een aandachtspunt. Meer handhaving op hondenpoep, parkeren en overlast van hangjongeren werden ook regelmatig genoemd.

Het betreft hier overigens vooral positieve aandachtspunten, want van de ondervraagden geeft maar liefst 98% (!) aan, dat zij tevreden tot zéér tevreden wonen in de Riederhoek. En dat roept bij EVB de vraag op: hebben wij hier te maken met de meest tevreden wijk van Barendrecht?

Echt voor Barendrecht

EVB op wijkbezoek: a.s. zaterdag Riederhoek!

 Tourdag nummer 1 EVB
Na de aftrap in de wijk Binnenland twee weken terug, gaat EVB opnieuw ‘de wijk in’. De politieke partij gaat op wijkbezoek in Carnisselande. Actieve partijleden zijn zaterdag 4 februari actief in de wijk Riederhoek en herkenbaar aan de gele jacks. De EVB bus is uiteraard ook aanwezig! Vanaf ca. 10:00 uur tot 12:00 uur zijn we in de wijk om het gesprek met inwoners aan te gaan over Barendrecht.
Wijktour

De wijktour is onderdeel van de partijfilosofie van EVB. EVB vindt dat lokale politiek herkenbaar en dichtbij moet zijn. Partijvoorzitter Els Schaap over de wijktour: “Traditioneel zoekt de politiek kiezers vooral op in verkiezingstijd. Dan valt er namelijk wat te halen.  Dat vindt EVB te gemakkelijk. We zoeken daarom doorlopend onze inwoners op, bijvoorbeeld door de wijken te bezoeken en het gesprek aan te gaan”.  Een team bestaande uit raadsleden, wethouders, bestuursleden én overige leden wil van inwoners horen hoe zij over hun wijk en over Barendrecht denken, wat er goed gaat, maar zeker ook wat er beter kan. Er zal worden aangebeld, maar inwoners kunnen natuurlijk ook zélf op gesprek komen, in en om de bus, die centraal in de wijk geparkeerd wordt.

Riederhoek

Riederhoek, een groene wijk met dorps karakter, is ca. vijftien jaar oud. Tijdens de bouw van Carnisselande had de wijk een aantal primeurs. Zo werden hier in 2002 de eerste ‘energiearme’ woningen van Barendrecht gerealiseerd, met zonnepanelen als dakpannen. Ook is destijds allergeen-arm gebouwd, speciaal geschikt voor astmapatiënten. In het groenplan is daar ook rekening mee gehouden. Het is één van de redenen waarom je in Riederhoek appelbomen in het openbaar groen tegen komt!

Echt voor Barendrecht

Géén windturbines aan zuidrand van Barendrecht

Zojuist ontving Echt voor Barendrecht een persbericht van de gemeente Barendrecht met de mededeling dat aan de zuidrand van Barendrecht géén windmolens zullen verrijzen.

We zijn heel blij met het bereikte resultaat, maar de strijd is nog niet gestreden!
Vaanplein en BT Oost worden nog wel onderzocht als mogelijke locaties in Barendrecht.
Aan de overkant van de Oude Maas dreigen er nog steeds 5 turbines hoger dan de Euromast te worden neergezet.
EVB verzet zich daar fel tegen en zal dit op de inmiddels tot nader order uitgestelde commissievergadering bij onze zuiderburen nadrukkelijk kenbaar maken!  

Windmolens Barendrecht

Persbericht gemeente Barendrecht

GS wijzen 25 nieuwe windlocaties aan voor regio Rotterdam/Haaglanden

Provincie schrapt windturbines zuidrand Barendrecht

 

BARENDRECHT (donderdag 26 januari 2017) – Gedeputeerde Staten (GS) hebben 23 nieuwe locaties in de regio Rotterdam en 2 locaties in Haaglanden aangewezen waar mogelijk uiterlijk in 2020 windenergie kan worden gerealiseerd. De zoeklocatie langs de Barendrechtse oever van de Oude Maas (ter hoogte van Heinenoord) komt niet langer voor in de plannen.

De locaties Bedrijven Terrein Oost en Vaanplein (langs de A15) blijven wél in onderzoek. Wethouder van der Linden: “Ik ben blij dat de locatie Oude Maas al in dit stadium van de baan is. Daar hebben we ons enorm voor ingezet. Ook veel inwoners van Barendrecht hebben een zienswijze ingediend tegen deze locatie, dus ook zij worden hiermee beloond. De recreatieve waarde van dit unieke natuurgebied langs de Oude Maas is voor ons erg belangrijk. Goed nieuws dus.”

Toetsingskader

De gemeente Barendrecht heeft desondanks nog steeds bezwaren tegen windturbines nabij het Vaanplein. “We blijven erbij dat de dichtbevolkte gemeente Barendrecht ongeschikt is voor de bouw van windturbines. Om deze bezwaren te motiveren heeft de gemeenteraad eind 2015 een aantal regels vastgesteld.” Die regels zijn vastgelegd in het Toetsingskader windenergie en gaan bijvoorbeeld over leefbaarheid, veiligheid, recreatie en natuur, maar ook over geluid en slagschaduw. “We gaan nu uiteraard bekijken of deze twee locaties voldoen aan die regels. Maar ik verwacht dat dit lastig wordt”, aldus de wethouder.

Binnenmaas

Het risico op de bouw van vijf hoge windturbines aan de overkant van Barendrecht, in de gemeente Binnenmaas, blijft. De gemeente Barendrecht blijft zich verzetten tegen deze turbines, die mogelijk hoger worden dan de Rotterdamse Euromast. Een geplande commissievergadering daarover in Binnenmaas deze week, ging niet door.

45 locaties in Rotterdam en Haaglanden

In de regio’s Rotterdam en Haaglanden zijn in totaal 45 locaties voor windenergie onderzocht. Op basis van het planMER-onderzoek en provinciale ruimtelijke criteria zijn in totaal 11 locaties afgevallen. In het eindbeeld zijn de overige locaties op sommige plekken gebundeld, wat resulteert in 25 locaties. Met name de ruimtelijke en landschappelijke criteria hebben er in de Rotterdamse regio voor gezorgd dat windlocaties minder in open gebieden en meer langs wegen en waterwegen zijn aangewezen.

Op dit moment zijn deze locaties nog onderwerp van gesprek in de gemeenteraden. Na een zienswijzeperiode in het voorjaar van 2017 maken Provinciale Staten (PS) na de zomer van 2017 een keuze en wijzen zij de locaties definitief aan. Met deze vaststelling maakt de provincie plaatsing van de turbines planologisch mogelijk. Gemeenten moeten dan hun bestemmingsplannen hierop aanpassen, zodat initiatiefnemers verder aan de slag kunnen met hun plannen voor realisatie van windturbines.

Tot zover dit persbericht.

EVB: Binnenland, prettig wonen, kansen buitenruimte

 

 
Echt voor Barendrecht in Binnenland
Echt voor Barendrecht on tour
Zaterdag 21 januari was EVB op bezoek in de wijk Binnenland.
Een team van ca. 20 EVB’ers ging in o.a. de Rietgors, Kwikstaart en Kievit langs de deuren.

Bewoners zijn positief over hun wijk. Het is prettig en rustig wonen in Binnenland. Er zijn uiteraard ook aandachtspunten. Hoofdzakelijk op het gebied van de buitenruimte: Het onderhoud van het openbaar groen kan beter en de parkeerdruk is hoog, vindt een aantal bewoners. Ook de verlichting is niet altijd in orde en afvalcontainers zijn regelmatig overvol. Gevolg: vuilnis op straat. Verder is er behoefte aan een veilige en goed afgebakende uitlaatplek voor honden. Tenslotte is veiligheid een aandachtspunt. Buurtpreventie werkt, maar meer focus op de avonduren is gewenst, vooral in het weekend.

EVB dankt de inwoners van Binnenland voor hun bijdragen en bespreekt waar nodig de aandachtspunten met de verantwoordelijken binnen de gemeente.

 

Echt voor Barendrecht trapt wijktour 2017 af in Binnenland

Politieke partij Echt voor Barendrecht (EVB) gaat in 2017 alle wijken in Barendrecht bezoeken. De markante gele bus zal minstens tweewekelijks een wijk in Barendrecht aandoen. Als eerste is de wijk Binnenland aan de beurt. Op zaterdag 21 januari van ca. 10:00 uur tot 12:00 uur is EVB in de wijk aanwezig om het gesprek met inwoners aan te gaan over Barendrecht.
Campagnewagen Echt voor Barendrecht

Wijktour
De wijktour pas prima bij de partijfilosofie van Echt voor Barendrecht dat lokale politiek herkenbaar en dichtbij moet zijn. Partijvoorzitter Els Schaap over de wijktour: “Traditioneel zoekt de politiek kiezers vooral op in verkiezingstijd. Dan valt er namelijk wat te halen.  Dat vindt Echt voor Barendrecht te gemakkelijk. We zoeken daarom doorlopend onze inwoners op, bijvoorbeeld door de wijken te bezoeken en het gesprek aan te gaan”.

Een team bestaande uit raadsleden, wethouders, bestuursleden én overige leden wil van inwoners horen hoe zij over hun wijk en over Barendrecht denken, wat er goed gaat, maar zeker ook wat er beter kan. Er zal worden aangebeld, maar inwoners kunnen natuurlijk ook zélf op gesprek komen, in en om de bus, die centraal in de wijk geparkeerd wordt.

Binnenland
De wijk Binnenland telt ca. 450 woningen, waarvan de helft in de Rietgors (227). Deze straat slingert door de gehele wijk heen. De opkomst tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen was met ca. 57% bovengemiddeld. Van de kiezers, stemde ruim 33% op EVB.

Bestuur Echt voor Barendrecht

EVB: Kinderachtige fratsen VVD-Barendrecht frustreren ToBe-evaluatie

EVB: Kinderachtige fratsen VVD-Barendrecht frustreren ToBe-evaluatie

EVB: geen Miljoeneninfuus In januari 2016 ging ToBe failliet. De gemeente Barendrecht besloot niet bij te dragen in het miljoeneninfuus voor de zieltogende en slecht bestuurde cultuurgigant. Barendrecht ging succesvol lokaal verder met cultuuractiviteiten.

De afwikkeling van het failliete ToBe loopt nog. Recent waren er een aantal belangrijke ontwikkelingen. Zo was er een gerechtelijk vonnis in het voordeel van Barendrecht en zo bracht KPMG een vernietigend onderzoeksrapport uit over het gebrek aan bestuur en toezicht bij het voormalige ToBe. EVB vond dit aanleiding voor een democratisch debat. Van de gehele gang van zaken valt immers veel te leren. Het onderwerp werd daarom keurig en met instemming van alle politieke partijen geagendeerd.

Het was 17 januari het enige onderwerp op de agenda. Maar het werd niet behandeld. De VVD Barendrecht had namelijk een plannetje voorgekookt om de evaluatie te frustreren. Zij dienden direct een voorstel in om de evaluatie van de agenda te halen. Oppositiegenoten PvdA, D66 en GroenLinks leenden zich voor deze gênante vertoning. Omdat de regeltjes in Barendrecht voorschrijven dat 1 persoon 1 stem heeft en de VVD met drie mensen was komen opdraven, haalde dat voorstel een meerderheid.

Resultaat: Geen inhoudelijke behandeling, verspeelde uren aan inlees- en voorbereidingstijd en een resterende lege agenda. EVB heeft over dit soort politieke spelletjes een duidelijke mening: schaamteloos, kinderachtig en zéker niet het beste voor Barendrecht.

Marcel Hazebroek
Raadslid Echt voor Barendrecht

EVB: let op gladheid bij woningen voor ouderen

Gladheid
EVB: voorlopig strooizout genoeg Op maandag 9 januari kwam bij EVB het bericht binnen dat er op sommige plekken niet (voldoende) gestrooid zou zijn. Het was het weekend daarvoor ook heel glad geweest. Door de ijzel spoelde veel zout weer weg.

Juist vlakbij de Windsingel, in de buurt van de woningen waar veel ouderen wonen was het zaterdag heel glad, aldus de briefschrijfster.

EVB heeft  vragen gesteld aan onze wethouder over het strooibeleid.

http://wqd.nl/TZEd

Via deze link kunt u zijn antwoord lezen

https://barendrecht.raadsinformatie.nl/document/4878072/1

We zijn blij dat de wethouder het probleem zo snel heeft aangepakt!

Anita van Ewijk
Fractielid EVB

EVB niet verrast: Rekenkamer fileert oude centrumplannen Barendrecht

De rekenkamer Barendrecht heeft haar onderzoek naar de centrumplannen 2006-2014 afgerond.
Centraal in het onderzoek staat de jarenlange vertraging en de lessen die hieruit zijn te trekken. Conclusie: Acht jaar centrumontwikkeling zonder resultaat. Er zijn miljoenen uitgegeven, met als enige concrete resultaat de herbestrating van de Middenbaan.

Fiasco
De primaire oorzaken van het echec worden feilloos blootgelegd: een te bemoeizuchtige gemeenteraad, eindeloze interactie met belanghebbenden en een groot gebrek aan zowel bestuurlijke daadkracht als doortastendheid in besluitvorming. Kortom: slecht bestuur.

Na de verkiezingen (maart 2014) is onder leiding van EVB het roer compleet omgegaan. Er is een realistische weg ingeslagen. De gevolgen: meer draagvlak bij ondernemers en bewoners, meer daadkracht en beperking van de risico’s. De gewijzigde aanpak (2014-heden) krijgt van de rekenkamer een pluim. In het rapport wordt de aanbeveling gedaan om de nieuw ingezette koers vooral vast te houden.

Niet verrast
EVB is niet verrast. Fractievoorzitter Klaas Orsel: “Dit rapport bevestigt wat EVB in verkiezingstijd keer op keer heeft benadrukt: de oude centrumplannen deugen niet”. Toch signaleert EVB wel een lichtpuntje in het debacle: door het jarenlange getreuzel, zit Barendrecht nu gelukkig niet opgezadeld met een megalomaan spookcentrum, zoals enkele andere gemeenten. EVB ziet de aanbevelingen van de rekenkamer verder als een enorme steun in de rug voor het huidige beleid.

Fractie Echt voor Barendrecht

https://barendrecht.raadsinformatie.nl/document/4862057/1/Onderzoeksrapport_Rekenkamer_plan_in_de_vertraging

 

Windfabrieken

Via onderstaande link kunt u het gesprek dat Radio Rijnmond onlangs voerde met stichting Wind van Voren en onze wethouder Lennart van der Linden terugluisteren.

Omdat de hoogte van 160 meter voor de windturbines niet voldoende rendabel blijkt te zijn, maken de Provincie en Renewable Energy nu haast met nog hogere windfabrieken.

Op 24 januari a.s. moet de gemeenteraad van Binnenmaas een besluit nemen in deze kwestie. Een goed besluit is nauwelijks te nemen.
Gemeente Binnenmaas wordt onder druk gezet door de Provincie om de afgesproken hoeveelheid MW te realiseren.
Binnenmaas  wordt min of meer gedwongen om akkoord te gaan met molens van 187 meter anders neemt de Provincie de regie over en zullen er mogelijk nog hogere windfabrieken geplaatst worden met als  bonus  één extra.

Masten van 187 meter hoog, nog hoger dan de Euromast!
Stel eens voor 5 Euromasten aan de oever van de Oude Maas, dat kan en mag niet gebeuren.

Een van de weinige recreatie -en natuurgebieden in de omgeving van Rotterdam wordt vakkundig om zeep geholpen.

Dit uitzicht willen we toch niet?

http://www.rijnmond.nl/nieuws/150527/Tegenstanders-windmolens-dreigen-met-rechtszaken-tegen-Binnenmaas

EVB dé lokale en betrouwbare politieke partij van Barendrecht

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.