Twee informateurs benoemd

lennartDemissionair EVB-wethouder Lennart van der Linden (foto) en oud CDA-raadslid Klaas Groenendijk zijn maandagavond door het presidium, ofwel de fractievoorzitters van de zeven partijen in de Barendrechtse gemeenteraad, verkozen om als informateurs aan de slag te gaan.

Het tweetal heeft de opdracht meegekregen om op korte termijn onderzoek te doen naar de mogelijkheden om te voorzien in een stabiel bestuur voor Barendrecht, met voldoende politiek draagvlak in de gemeenteraad.
Zij rapporteren hun bevindingen zo spoedig mogelijk aan de gemeenteraad in de vorm van een gemotiveerd advies.

 

Dirk Vermaat te gast bij Exxact FM Barendrecht

image001

Donderdag 13 oktober was wethouder Dirk Vermaat te gast in de gloednieuwe studio van Exxact FM. Tijdens het programma ‘Met (Wouter) Gorter aan tafel’ ging hij in gesprek met de journalisten René Dons van het Barendrechts Dagblad, Arco van der Lee van Het Zuiden en Alfred Kooijman van Exxact Barendrecht. Voor degenen die de uitzending niet hebben gehoord, is via bijgevoegde link alsnog een herkansing…  

terugluisteren Dirk Vermaat bij Exxact FM Barendrecht

Buitenbad Barendrecht binnen handbereik

img_2745

Een buitenzwembad als aanvulling op het huidige Inge de Bruijn zwembad, is binnen handbereik.

Dat vindt althans Cerano Bakker van EVB, als reactie op een brief van het college van B&W.
Bakker: “Een buitenbad is een mooie voorziening, waar veel Barendrechters plezier aan zullen beleven op warme dagen. Plezier voor jong en oud, vakantiegevoel in je eigen gemeente én goed voor het ontwikkelen van waterbewustzijn bij kinderen”.

Dat het plan (nog) niet geheel kostendekkend is, is wat EVB betreft geen showstopper: er zijn wel meer voorzieningen die geld kosten in onze gemeente en voor minder dan een euro per inwoner per jaar, kan het.

EVB wil de plannen voor een buitenbad betrekken bij de begrotingsbehandeling van 1 november aanstaande. Daarin is het plan nog niet verwerkt. Als het aan Bakker ligt, verandert dat. “Als er een meerderheid in de gemeenteraad voor te vinden is.”

Gezien eerdere positieve reacties staan volgens EVB de Barendrechters er om te (water)trappelen!

Fractie Echt voor Barendrecht

Verdeeldheid VVD betekent einde coalitie in Barendrecht

Vandaag, vrijdag 30 september, heeft Simon Kelder, fractievoorzitter van de VVD aan de fractievoorzitters van coalitiepartijen EVB en D66 laten weten dat de VVD-fractie verdeeld is.
De VVD-fractie kan het niet eens worden over de wijze waarop binnen de coalitie van EVB, VVD en D66 invulling wordt gegeven aan een stabiel gemeentebestuur van Barendrecht.

Na het plotselinge vertrek van VVD-wethouder Van Noort, waren de coalitiepartijen nog eensgezind: Er moet in Barendrecht zo snel mogelijk weer sprake zijn van een stabiel en volwaardig gemeentebestuur. Invulling van de vacante wethouderspost is hierbij voor EVB en D66 essentieel.

Thans, twee-en-een-halve week later, blijkt de VVD-fractie het intern echter over de invulling niet eens te kunnen worden. EVB en D66 betreuren dit en concluderen dat er daardoor thans onvoldoende basis is voor het voortzetten van de huidige coalitie.

Klaas Orsel, fractievoorzitter van EVB, zal de gemeenteraad verzoeken om op zeer korte termijn bij elkaar te komen om verslag te doen van de afgelopen periode. Orsel zal, namens EVB en D66, de raad voorstellen om een informateur te benoemen.
Opdracht aan de informateur zal zijn: op een zo kort mogelijke termijn advies uitbrengen om weer te komen tot een stabiel en compleet Barendrechts gemeentebestuur.

Echt voor Barendrecht

Reactie vanuit Den Haag

anitaRuim een maand geleden heeft fractielid Anita van Ewijk op persoonlijke titel een open brief gestuurd aan staatssecretaris Van Rijn. De brief is indertijd op onze site geplaatst en verscheen ook in de lokale media.

Via onze site zijn daar reacties op binnengekomen, waarbij de door Anita gesignaleerde misstanden in de zorg duidelijk werden herkend en briefschrijvers ook hun eigen ervaringen met haar en EVB deelden.
Inmiddels heeft Anita antwoord gekregen vanuit Den Haag. De brief van de staatsecretaris willen wij jullie niet onthouden en is hieronder afgedrukt.

Het mag duidelijk zijn dat EVB het heel belangrijk vindt dat de kwaliteit van de zorg goed is in Barendrecht. De focus mag daarbij zeker niet alleen op financiën liggen. Zeker niet met de wetenschap dat de inhoud van de gemeentelijke portemonnee zich in 2015 gunstig heeft ontwikkeld.
Tijdens de algemene beschouwingen in vervolg op de voorjaarsnota heeft EVB verzocht om een zorginhoudelijk onderzoek. Dat is door het college toegezegd.
Ook is EVB een groot voorstander om de Rekenkamer de (uitgaven voor) Huishoudelijke Hulp binnen de WMO te laten onderzoeken. Uit een zogenoemde ‘stemkastsessie’ zal moeten blijken of er meerdere partijen voor een dergelijk onderzoek zijn, zodat de Rekenkamer met een onderzoek kan starten.

Bestuur EVB

Hier kunt u de brief van Staatssecretaris van Rijn aan Anita van Ewijk lezen

Lees verder Reactie vanuit Den Haag

Wisseling in de fractie

20160913_233004Gisteravond is, na een bewogen Raadsvergadering,
Marcel Hazebroek geïnstalleerd als nieuw fractielid van onze partij Echt voor Barendrecht.

Daarna is er door de Gemeenteraad en het College afscheid genomen van Mirjam Koopman. Zij verhuist naar een andere gemeente en kan daarom geen lid blijven van onze fractie.  Er werden door Klaas Orsel, de fractievoorzitter van EVB, lovende woorden gesproken over Mirjams inzet en betrokkenheid.
Vervolgens sprak de burgemeester Jan van Belzen in gelijke termen zijn waardering uit voor Mirjam.

20160913_233824In haar afscheidsspeech bedankte Mirjam de Raad en het College voor de samenwerking en roemde zij het hechte EVB team.

Vanavond zal Echt voor Barendrecht bij ons Achterbanoverleg afscheid nemen  van Mirjam!

Even voorstellen…. Marcel Hazebroek

Even voorstellen… 

Marcel Hazebroek bestuurslidMijn naam is Marcel Hazebroek en vanaf 13 september vertegenwoordig ik EVB in de gemeenteraad van Barendrecht. Graag wil ik me aan u voorstellen. Sinds 1993 woon ik in deze gemeente. Ik ben 48 jaar en vader van vier kinderen. Van twee zonen, een tweeling van 23 jaar, en van twee dochters, die 19 en 17 jaar zijn. Indertijd ben ik in deze gemeente komen wonen, omdat Barendrecht een fijne woonomgeving heeft en een kindvriendelijke gemeente is.

Heel mijn leven ben ik al werkzaam in de industrie. Ik ben begonnen als procesoperator en heb mij door diverse opleidingen en een HBO Bachelor Business Administration (BBA) opgewerkt tot manager. Ik ben 10 jaar werkzaam geweest bij Akzo Nobel en 10 jaar bij DSM. Momenteel ben ik werkzaam bij Saybolt, een bedrijf dat vloeibare ladingen van schepen, die in de Rotterdamse haven aankomen of vertrekken, controleert op kwantiteit en kwaliteit. Als shift manager ben ik verantwoordelijk voor de controles die op diverse locaties van Saybolt worden uitgevoerd. De directheid en manier van werken in de Rotterdamse haven spreekt mij erg aan.

Sinds 2008 ben ik actief in de lokale politiek. Van 2010 tot 2014 was ik raadslid voor de VVD. Ik kon mij echter niet meer vinden in zowel het landelijke als lokale beleid van de VVD.

Toen ik hoorde dat in Barendrecht een lokale politieke partij zou gaan starten, ben ik op de eerste avond eens gaan kijken. Ik werd enthousiast en heb mij direct aangemeld. Met een echte lokale partij kunnen naar mijn mening keuzes gemaakt worden die echt goed zijn voor Barendrecht. Een lokale partij kan zich immers beter richten op de lokale belangen en op wat er speelt in een gemeente. Zij is onafhankelijk en behoeft haar beleid niet constant af te stemmen op richtlijnen en stalorders vanuit Den Haag, zoals dat bij landelijke partijen het geval is.

Dat sprak mij erg aan. Tijdens de campagne en na de verkiezingen in 2014 ben ik actief geweest binnen EVB. In mei 2014 ben ik toegetreden tot het bestuur. Daarin vervul ik vanaf mei 2015 de functie van secretaris.

EVB heeft in de afgelopen twee jaar waargemaakt wat zij als verkiezingsbelofte heeft uitgedragen. De partij luistert naar bewoners, vraagt aandacht voor de onderwerpen die spelen in Barendrecht en staat voor een pragmatisch en gedegen beleid. En realiseert dit ook!

Daarom kijk ik uit naar mijn periode als raadslid van EVB en hoop mijn steentje te kunnen bijdragen.

Marcel Hazebroek

Marcel Hazebroek nieuw raadslid EVB

Marcel Hazebroek bestuurslidMarcel Hazebroek zal tijdens de vergadering op 13 september worden beëdigd als raadslid voor Echt voor Barendrecht. Hij volgt Mirjam Koopman op, die zich buiten onze gemeente heeft gevestigd.

Hazebroek (48), vader van vier kinderen, is werkzaam als shiftmanager bij Saybolt in de Rotterdamse haven. Hij was al eerder raadslid voor de VVD tijdens de zittingsperiode 2010-2014, maar kon zich uiteindelijk niet meer vinden in zowel het landelijke als lokale beleid. Hij sloot zich vervolgens aan bij EVB. Sinds vorig jaar mei is hij secretaris binnen het partijbestuur.

Marcel Hazebroek kijkt er erg naar uit om zijn steentje bij te dragen tijdens zijn raadslidmaatschap.

Bestuur EVB

Fiscus, staak je strijd!

Lennart van der LindenHet magazine Binnenlands Bestuur heeft een opinie stuk van onze wethouder Lennart van der Linden geplaatst.
Via onderstaande link kunt u het artikel lezen.

Fiscus, staak je strijd!

EVB luidt zorgnoodklok in open brief aan van Rijn

Open brief aan staatssecretaris van Rijn

Onderwerp: Verbeteren zorg in verpleeghuis Elf Ranken van Laurens

Beste meneer van Rijn,

Onze 81 jarige moeder is vanaf 5 juni zwaar de dupe van uw beleid op verpleeghuiszorg. Doordat mensen zo lang mogelijk thuis MOETEN blijven wonen komen alleen de zwaarste gevallen nog in de verpleeghuiszorg terecht. In verpleeghuizen kan men dit grote aanbod van zware patiënten niet aan.

Onze moeder heeft de pech dat ze zware diarree kreeg in verpleeghuis de Elf Ranken van Laurens in Barendrecht (1 van de huizen op de zwarte lijst). Ze heeft hier een week mee gelegen terwijl wij als familie de hele week hebben gewezen op de gevaren van uitdroging en Kalium tekort in deze omstandigheden. Eenmaal doorgestuurd naar het ziekenhuis bleek dat ze ternauwernood aan de dood was ontsnapt met ernstige uitdroging en een Kalium gehalte van 1.9 (kan dodelijk zijn).

Na een gesprek met de verpleeghuisarts en verpleging bleek het volgende aan de hand:
– niet voldoende deskundigheid aanwezig op de afdeling
– geen aandacht voor teamsamenwerking
– niet in staat om elkaar feedback te geven
– er heerst een angstcultuur
– niet in staat tot vakkundige rapportage ten behoeve van overdracht naar collega’s/arts
– geen aandacht voor omscholing van personeel op een afdeling die van revalidatie binnen een week transformeerde naar verpleeghuiszorg in december 2015. Nu de afdeling somatiek 3.

Ik zie een structurele tendens in de problemen.
Ik ben gemeenteraadslid in Barendrecht voor de partij EVB (Echt voor Barendrecht). 9 van de 29 zetels en 2 wethouders.
Gemeenten mogen uw kolen uit het vuur halen onder het (valse) argument dat de gemeente het dichtst bij de burger staat en dat mensen zelf zolang mogelijk thuis willen blijven wonen. Beiden is op zich waar.
Ik zeg ‘vals argument’ omdat het als argument door u niet eerlijk wordt gebruikt. Aan de ene kant wordt er op verpleeghuiszorg gekort en aan de andere kant moet de gemeente met een krapper budget de inwoners ondersteunen met de WMO dan toen de zorg meer bij het rijk en in de AWBZ was gewaarborgd.

Ik kan niet begrijpen dat een staatssecretaris van PVDA-huize serieus het beleid kan verdedigen zoals dat momenteel vanuit het Rijk gevoerd wordt als we het hebben over de verpleeghuiszorg in Nederland.

Laurens de Elf Ranken in Barendrecht staat op een zwarte lijst. Laurens wordt gevolgd door de inspectie, maar ondertussen zijn de hulpbehoevende patiënten, maar ook het personeel, de dupe van de huidige situatie.

1) Kunt u aangeven wat op korte termijn gedaan wordt voor de patiënten die slachtoffer zijn van de situatie in de Elf Ranken in Barendrecht op de afdeling somatiek 3?
2) Vindt u het eerlijk dat deze mensen lijdzaam af moeten wachten tot Laurens de zaken op orde heeft en ze goede adequate en volgens de juiste deskundigheid zorg krijgen?
3) Wat kan er op acute/zeer korte termijn gedaan worden om de situatie van patiënten in Laurens de Elf Ranken te verbeteren? Met name op somatiek 3, de afdeling die in december 2015 binnen een week transformeerde van revalidatie naar verpleeghuiszorg zonder omscholing voor personeel, waarvan zowel patiënten als personeel de dupe is.

Gaarne schriftelijke beantwoording.

Bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groet,

Anita van Ewijk

EVB dé lokale en betrouwbare politieke partij van Barendrecht

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.